KLEENEX 4737 Executive Toilet Tissue, White 2 Ply, 300 Sheets per Roll, 48 Rolls

KLEENEX 4737 Executive Toilet Tissue, White 2 Ply, 300 Sheets per Roll, 48 Rolls

In Stock" /> $96.69

$96.69 (inc GST)

Product Code: 4737


Brand: Kleenex

KLEENEX 4737 Executive Toilet Tissue, White 2 Ply, 300 Sheets per Roll, 48 Rolls per Case